• toponess

                 

โปรโมชั่นเที่ยวในตัวเมืองน่าน (พฤษภาคม – สิงหาคม)

     โปรแกรมการเที่ยวน่าน By nokpink

www.nanrnvan.com , www.รถตู้ให้เช่าน่าน.com

โทร. 083 – 3211144 , 082 – 1911652

IDLine : nok7282 , nokpinkrak

……………………………………………………………………………………………………

                 PromosoinSummer            

ลำดับที่

รายการ

รูปภาพ/สถานที่

ราคา

หมายเหตุ

วันที่ 1

ไหว้พระวัดเมืองน่าน

- วัดแช่แห้ง

- วัดภูมินทร์

- วัดช้างค้ำ

- วัดหัวข่วง

- วัดมิ่งเมือง

- วัดศรีพันต้น

- วัดพญาวัด

- วัดเขาน้อย

- วัดสวนตาล

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

   จังหวัดน่าน

- เฮือนเจ้าฟองคำ

- ซื้อของฝากจังหวัดน่าน

 

1,500.-

***ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง

*** หากตรงกับวันเสาร์ / อาทิตย์         มีถนนคนเดิน

*** ทุกรายการอาจ มีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ เที่ยวนอกเหนือในตัวเมืองน่าน วันละ 1,700 บาท จร้า

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ 0833211144 (คนแรก) , 0821911652 (นกพิ้ง)

 

                    ……………………………………………………………………………………………………

 

 

โปรโมชั่นเที่ยวในตัวเมืองน่าน (พฤษภาคม – สิงหาคม)

 

     โปรแกรมการเที่ยวน่าน    By nokpink

 

www.nanrnvan.com , www.รถตู้ให้เช่าน่าน.com

 

โทร. 083 – 3211144 , 082 – 1911652

 

IDLine : nok7282 , nokpinkrak

 

ลำดับที่

รายการ

รูปภาพ/สถานที่

ราคา

หมายเหตุ

วันที่ 1

ลงเครื่อง เวลา.....................

เดินทางขึ้นเหนือ (จังหวัดน่าน)

- หอศิลป์ริมน่าน

- วัดหนองบัว

- วัดต้นแหลง

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- ชมบ่อเกลือสินเธาว์

- ไร่สตอเบอรี่

- เข้าที่พัก.............................

 

1,700.-

***ไม่รามน้ำมันเชื้อเพลิง

*** หากตรงกับวันเสาร์ / อาทิตย์         มีถนนคนเดิน

*** ทุกรายการอาจ   มีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

วันที่ 2

- ดอยเสมอดาว

(ชมพระอาทิตย์ขึ้น/ทะเลหมอก)

- ผาหัวสิงห์

- ผาชู้

- เสาดินนาน้อย

- พักประรับทานอาหารกลางวัน

- เฮือนรถถีบ (เวียงสา)

- วัดบุญยืน

- วัดป่าคอวัง

- เข้าที่พัก

 

1,700.-

 

รวมจำนวนเงิน

3,400.-

 

 

 

 สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่

0833211144 (คนแรก) , 0821911652 (นกพิ้ง)

(ราคาค่ารถเหมารวมน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถสอบถาม /ปรึกษาเพิ่มเติมก่อนได้นะค่ะ)