• toponess

 

                                                 โปรแกรมการเที่ยวน่าน

                                                         By  nokpink

 

                                www.nanrnvan.com , www.รถตู้ให้เช่าน่าน.com

 

                                      โทร. 083 3211144 , 082 1911652

 

                                                    IDLine : nok7282

                           ………………………………………………………………

 

โปรแกรมเที่ยวน่าน 1 (ในเมือง – น่านเหนือ – น่านใต้ 4 วัน 3 คืน)By nokpink

 

Tel. 083 - 3211144 , 082 – 1911652   Idline : nok7282   หรือ nokpink16

 

                                                           

ลำดับที่

รายการ

ราคา/คัน

หมายเหตุ

 

วันที่ 1

 

รับสนามบินน่าน

(เที่ยวในเมือง – น่านใต้)

ไหว้พระในเมืองน่าน

- วัดพระธาตุแช่แห้ง

- วัดภูมินทร์

- วัดช้างค้ำ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- วัดหัวข่วง

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน

- เดินทางไปอำเภอนาน้อย

- วัดบุญยืน

- เฮือนรถถีบ

- รับประทานอาหารเย็น ที่อำเภอนาน้อย

เข้าที่พัก.................................

 

1,800.-

   

    tourss

 

วันที่ 2

 

เที่ยวน่านใต้

ตื่นเช้าเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเล

หมอก     ณ ดอยเสมอดาว / ผาหัวสิงห์

- รับประทานอาหารเช้า

- ผาชู้ - เสาดินนาน้อย

- อุทยานแห่งชาติขุนสถาน -

ชมดอกพญาเสือโคร่ง(ช่วงเดือนไหนใกล้

(ดอกบานแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ)  

ชิมสตอเบอรี่ / องุ่น สดจากสวน

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- เดินทางกลับมายังอำเภอเมืองน่าน

- วัดเขาน้อย

- เข้าที่พัก ในอำเภอเมืองน่าน

- รับประทานอาหารเย็น

 

1,800.-

 

    toursss

 

วันที่ 3

 

เดินทางเที่ยวน่านเหนือ

- หอศิลป์ริมน่าน

- วัดหนองบัว

- วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- ช้อปปิ้งเครื่องเงิน

- ลำดวนผ้าทอ/กาแฟไทลื้อ

- ดอยภูคา / จุดชมวิว 1715

- บ่อเกลือ ชมบ่อเกลือสินเธาว์

- รับประทานอาหารเย็นที่บ่อเกลือวิว

-เข้าที่พัก   ที่อำเภอบ่อเกลือ...................................

 

1,800.-

 

  tourssss

 

วันที่ 4

 

เดินทางกลับอำเภอเมืองน่าน

ทางอำเภอสันติสุข

- แวะจิบกาแฟข้างทางชมวิวธรรมชาติ

ขุนเขา

- วัดมิ่งเมือง

- วัดศรีพันต้น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- วัดสวนตาล

- โฮงเจ้าฟองคำ

- วัดพระเกิด

- ซื้อของฝาก

- ส่งสนามบินน่าน

 

1,800.-

 

    toursssss

 

 

รวมราคาทั้งหมด

 

7,200.-

 

ไม่รวมน้ำมันเชื่อเพลิง

***ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์     มีถนนคนเดินเมืองน่านค่ะ

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

โปรแกรมเที่ยวน่าน 1 (ในเมือง – น่านเหนือ 3 วัน 2 คืน)By nokpink

Tel. 083 - 3211144 , 082 – 1911652

Idline : nok7282   หรือ nokpink16

 

ลำดับที่

รายการ

ราคา/คัน

หมายเหตุ

 

วันที่ 1

 

รับสนามบินน่าน

ไหว้พระในเมืองน่าน

- วัดพระธาตุแช่แห้ง

- วัดภูมินทร์

- วัดช้างค้ำ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- วัดหัวข่วง

-  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน

- วัดเขาน้อย

- รับประทานอาหารเย็น

เข้าที่พัก.................................

 

1,800.-

 

    tour21

 

วันที่ 2

 

- หอศิลป์ริมน่าน

- วัดหนองบัว

- วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)

พักรับประทานอาหารกลางวันครัว

ต้นตาล

- ช้อปปิ้งเครื่องเงิน

- ลำดวนผ้าทอ/กาแฟไทลื้อ

- ดอยภูคา / จุดชมวิว 1715

- บ่อเกลือ ชมบ่อเกลือสินเธาว์

- รับประทานอาหารเย็นที่บ่อเกลือวิว

-เข้าที่พัก   ที่อำเภอบ่อเกลือ

 

1,800.-

 

    tour22

 

วันที่ 3

 

เดินทางกลับอำเภอเมืองน่าน

ทางอำเภอสันติสุข

- แวะจิบกาแฟข้างทางชมวิวธรรมชาติ

ขุนเขา

- วัดมิ่งเมือง

- วัดศรีพันต้น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- วัดสวนตาล

- โฮงเจ้าฟองคำ

- วัดพระเกิด

- ซื้อของฝาก

- ส่งสนามบินน่าน

 

1,800.-

 

    tour24

 

 

รวมราคาทั้งหมด

 

5,400.-

 

ไม่รวมน้ำมันเชื่อเพลิง

***ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์    มีถนนคนเดินเมืองน่านค่ะ

 

 

Idline : nok7282   หรือ nokpink16

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม